กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการซื้อ-จ้าง

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 43 จากทั้งหมด 43 รายการ
# รายการ
[1] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 194)
[2] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 ( 181)
[3] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ( 171)
[4] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2566 ( 167)
[5] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2565 ( 165)
[6] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2565 ( 164)
[7] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2565 ( 164)
[8] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ( 170)
[9] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2565 ( 168)
[10] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2565 ( 164)
[11] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2565 ( 174)
[12] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมำณ 2566 ( 653)
[13] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ( 647)
[14] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565 ( 667)
[15] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2565 ( 652)
[16] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565 ( 647)
[17] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ( 642)
[18] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565 ( 669)
[19] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( 693)
[20] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 ( 654)
[21] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ( 649)
[22] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 ( 692)
[23] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 672)
[24] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 ( 668)
[25] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ( 662)
[26] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 686)
[27] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ( 819)
[28] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ( 810)
[29] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 387)
[30] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 69)
[31] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ( 288)
[32] แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ( 332)
[33] รายงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี) ( 567)
[34] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ( 331)
[35] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน 2560 ( 505)
[36] สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) ( 298)
[37] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย.58) ( 299)
[38] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย.57) ( 362)
[39] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย.56) ( 318)
[40] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55) ( 317)
[41] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย.54) ( 332)
[42] รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 245)
[43] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 306)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 43 จากทั้งหมด 43 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา