กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการซื้อ-จ้าง

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 50 รายการ
# รายการ
[1] แผนจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน-2567.pdf ( 28)
[2] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2566 ( 34)
[3] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2566 ( 46)
[4] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2566 ( 38)
[5] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2566 ( 35)
[6] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2566 ( 38)
[7] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2566 ( 38)
[8] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 269)
[9] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 ( 230)
[10] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ( 215)
[11] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2566 ( 213)
[12] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2565 ( 206)
[13] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2565 ( 211)
[14] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2565 ( 205)
[15] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ( 229)
[16] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2565 ( 201)
[17] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2565 ( 237)
[18] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2565 ( 265)
[19] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมำณ 2566 ( 687)
[20] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ( 691)
[21] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565 ( 788)
[22] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2565 ( 692)
[23] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565 ( 678)
[24] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ( 699)
[25] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565 ( 722)
[26] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( 820)
[27] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 ( 766)
[28] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ( 746)
[29] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 ( 794)
[30] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 755)
[31] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 ( 726)
[32] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ( 699)
[33] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 736)
[34] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ( 882)
[35] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ( 877)
[36] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 425)
[37] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 69)
[38] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ( 327)
[39] แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ( 405)
[40] รายงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี) ( 616)
[41] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ( 380)
[42] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน 2560 ( 653)
[43] สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) ( 357)
[44] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย.58) ( 361)
[45] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย.57) ( 410)
[46] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย.56) ( 376)
[47] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55) ( 362)
[48] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย.54) ( 383)
[49] รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 271)
[50] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 344)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 50 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา