กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 101 ถึง 132 จากทั้งหมด 132 รายการ
# รายการ
[101] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ( 228)
[102] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2560 ( 226)
[103] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2560 ( 223)
[104] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ( 207)
[105] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2560 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ( 215)
[106] กำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ( 194)
[107] กำหนดการรับเงินมัดจำประกันสัญญาคืน 80-2560 ครั้งที่ 2 ( 193)
[108] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2560 ( 194)
[109] กำหนดการรับเงินมัดจำประกันสัญญาคืน 76-2560 ครั้งที่ 1 ( 198)
[110] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2560 ( 186)
[111] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ( 204)
[112] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2560 ( 194)
[113] กำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 192)
[114] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ( 196)
[115] กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้า ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 ( 199)
[116] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2560 ( 218)
[117] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2560 ( 217)
[118] กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 192)
[119] กำหนดการชำระเงินค่าทำวิทยานิพนธ์ต่อเนื่อง ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 203)
[120] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 206)
[121] กำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ( 209)
[122] กำหนดการชำะเงิน-1-59-ครุศาสตร์ ( 217)
[123] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ (24 ธ.ค. 2556) ( 0)
[124] จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน กองคลัง ณ ช้องนางรีสอร์ท (9-10 ธ.ค. 2556) ( 0)
[125] พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2556 เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธ.ค.2556 ( 0)
[126] งานทอดกฐินสามัคคี ( 13 พ.ย. 2556) ( 0)
[127] ประมูลงานก่อสร้าง วันที่ ( 28 มี.ค. 2556 ) ( 0)
[128] ร่วมแรงร่วมใจ ตรวจนับครุภัณฑ์ขายทอดตลาด ( 07 ก.พ. 2556 ) ( 0)
[129] กองคลังจัดอบรมการบริหารงานพัสดุ 13 กันยายน 2554 ( 0)
[130] กองคลังจัดประชุมชี้แจง การเงินและพัสดุ 28 มิถุนายน 2554 ( 0)
[131] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศึกษาดูงาน กองคลัง 20 พฤษภาคม 2554 ( 0)
[132] คลังจังหวัดเชียงรายให้ความอนุเคราะห์ มาให้ความรู้ กองคลัง26 เมษายน 2554 ( 0)
แสดงรายการที่ 101 ถึง 132 จากทั้งหมด 132 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา