กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการเงิน-บัญชี

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 53 รายการ
  • 1(current)
  • 2
# รายการ
[1] ประกาศหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจ่าย ( 8)
[2] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ( 401)
[3] ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๔๗๘ เลขที่ ๓ - ๕ จำนวน ๓ ฉบับ ( 1414)
[4] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ( 1406)
[5] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 494)
[6] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 499)
[7] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ( 638)
[8] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 1147)
[9] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 1246)
[10] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 1296)
[11] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ( 1200)
[12] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 1342)
[13] การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ( 1128)
[14] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ปี 2564 ( 1122)
[15] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564 ( 1089)
[16] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564 ( 1110)
[17] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564 ( 1095)
[18] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564 ( 1085)
[19] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ปี 2564 ( 1247)
[20] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ปี 2564 ( 1083)
[21] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 ( 1082)
[22] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ปี 2564 ( 1217)
[23] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563 ( 1083)
[24] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563 ( 1110)
[25] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563 ( 1080)
[26] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ( 1225)
[27] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 1079)
[28] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2563 ( 1157)
[29] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2563 ( 1173)
[30] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2563 ( 1155)
[31] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2563 ( 1187)
[32] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2563 ( 1108)
[33] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2563 ( 1089)
[34] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2563 ( 1193)
[35] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2563 ( 1120)
[36] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2563 ( 1210)
[37] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2563 ( 1118)
[38] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2563 ( 1114)
[39] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2563 ( 1134)
[40] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ( 1100)
[41] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1481)
[42] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1153)
[43] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1171)
[44] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1262)
[45] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1166)
[46] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ( 695)
[47] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1172)
[48] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1150)
[49] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1178)
[50] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1172)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 53 รายการ
  • 1(current)
  • 2

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา