กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการเงิน-บัญชี

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 44 จากทั้งหมด 44 รายการ
# รายการ
[1] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 62)
[2] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 59)
[3] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 755)
[4] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 801)
[5] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 856)
[6] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 945)
[7] การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ( 731)
[8] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ปี 2564 ( 727)
[9] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564 ( 699)
[10] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564 ( 701)
[11] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564 ( 703)
[12] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564 ( 699)
[13] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ปี 2564 ( 764)
[14] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ปี 2564 ( 689)
[15] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 ( 700)
[16] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ปี 2564 ( 699)
[17] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563 ( 684)
[18] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563 ( 693)
[19] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563 ( 678)
[20] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 661)
[21] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2563 ( 754)
[22] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2563 ( 770)
[23] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2563 ( 756)
[24] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2563 ( 769)
[25] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2563 ( 717)
[26] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2563 ( 712)
[27] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2563 ( 729)
[28] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2563 ( 711)
[29] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2563 ( 822)
[30] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2563 ( 716)
[31] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2563 ( 716)
[32] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2563 ( 742)
[33] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 895)
[34] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 740)
[35] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 778)
[36] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 787)
[37] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 778)
[38] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 784)
[39] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 753)
[40] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 710)
[41] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 773)
[42] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 701)
[43] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 727)
[44] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 716)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 44 จากทั้งหมด 44 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา