กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการเงิน-บัญชี

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 52 รายการ
  • 1(current)
  • 2
# รายการ
[1] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ( 16)
[2] ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๔๗๘ เลขที่ ๓ - ๕ จำนวน ๓ ฉบับ ( 25)
[3] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ( 39)
[4] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 126)
[5] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 136)
[6] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ( 264)
[7] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 789)
[8] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 845)
[9] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 918)
[10] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ( 818)
[11] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 983)
[12] การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ( 768)
[13] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ปี 2564 ( 767)
[14] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564 ( 736)
[15] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564 ( 745)
[16] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564 ( 740)
[17] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564 ( 735)
[18] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ปี 2564 ( 885)
[19] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ปี 2564 ( 725)
[20] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 ( 734)
[21] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ปี 2564 ( 798)
[22] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563 ( 716)
[23] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563 ( 760)
[24] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563 ( 714)
[25] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ( 868)
[26] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 716)
[27] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2563 ( 786)
[28] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2563 ( 811)
[29] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2563 ( 792)
[30] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2563 ( 813)
[31] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2563 ( 751)
[32] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2563 ( 742)
[33] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2563 ( 827)
[34] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2563 ( 764)
[35] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2563 ( 858)
[36] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2563 ( 755)
[37] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2563 ( 759)
[38] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2563 ( 774)
[39] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ( 738)
[40] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1071)
[41] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 779)
[42] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 814)
[43] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 913)
[44] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 813)
[45] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ( 343)
[46] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 814)
[47] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 788)
[48] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 820)
[49] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 813)
[50] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 737)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 52 รายการ
  • 1(current)
  • 2

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา