กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 106 รายการ
# รายการ
[1] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ( 15)
[2] ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๖๔๗๘ เลขที่ ๓ - ๕ จำนวน ๓ ฉบับ ( 22)
[3] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 2565 - มี.ค. 2567 ( 14)
[4] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 ( 36)
[5] แผนจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน-2567.pdf ( 28)
[6] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2566 ( 32)
[7] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2566 ( 37)
[8] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2566 ( 46)
[9] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2566 ( 37)
[10] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2566 ( 37)
[11] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2566 ( 34)
[12] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 126)
[13] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ( 134)
[14] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 269)
[15] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 ( 228)
[16] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2566 ( 213)
[17] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ( 214)
[18] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2565 ( 205)
[19] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2565 ( 209)
[20] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2565 ( 204)
[21] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566 ( 220)
[22] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ( 263)
[23] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 843)
[24] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 789)
[25] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ( 228)
[26] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2565 ( 237)
[27] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2565 ( 201)
[28] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2565 ( 265)
[29] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 918)
[30] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมำณ 2566 ( 687)
[31] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ( 690)
[32] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565 ( 788)
[33] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2565 ( 692)
[34] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565 ( 678)
[35] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ( 698)
[36] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565 ( 721)
[37] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( 820)
[38] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 ( 765)
[39] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ( 746)
[40] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 ( 793)
[41] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 755)
[42] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 ( 725)
[43] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ( 817)
[44] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 982)
[45] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ( 697)
[46] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565 ( 930)
[47] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 733)
[48] การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ( 768)
[49] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ปี 2564 ( 767)
[50] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564 ( 740)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 106 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา