กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 51 ถึง 100 จากทั้งหมด 110 รายการ
# รายการ
[51] การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ( 778)
[52] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 753)
[53] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ปี 2564 ( 775)
[54] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564 ( 750)
[55] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564 ( 757)
[56] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564 ( 742)
[57] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564 ( 742)
[58] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ปี 2564 ( 896)
[59] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ปี 2564 ( 735)
[60] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 ( 743)
[61] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ปี 2564 ( 804)
[62] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563 ( 731)
[63] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563 ( 767)
[64] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563 ( 728)
[65] ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 ( 847)
[66] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ( 894)
[67] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ( 884)
[68] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ( 879)
[69] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 727)
[70] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2563 ( 793)
[71] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2563 ( 820)
[72] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2563 ( 799)
[73] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2563 ( 827)
[74] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2563 ( 759)
[75] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2563 ( 745)
[76] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2563 ( 839)
[77] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2563 ( 770)
[78] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2563 ( 861)
[79] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2563 ( 764)
[80] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2563 ( 765)
[81] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2563 ( 780)
[82] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 435)
[83] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 69)
[84] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ( 339)
[85] แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ( 418)
[86] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ( 748)
[87] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 1082)
[88] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 791)
[89] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 821)
[90] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 917)
[91] รายงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี) ( 624)
[92] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ( 388)
[93] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 818)
[94] รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ( 349)
[95] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 822)
[96] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน 2560 ( 674)
[97] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 796)
[98] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 831)
[99] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 819)
[100] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 746)
แสดงรายการที่ 51 ถึง 100 จากทั้งหมด 110 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา