กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 101 ถึง 110 จากทั้งหมด 110 รายการ
# รายการ
[101] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 771)
[102] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 762)
[103] สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) ( 375)
[104] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย.58) ( 376)
[105] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย.57) ( 421)
[106] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย.56) ( 389)
[107] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55) ( 370)
[108] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย.54) ( 391)
[109] รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 278)
[110] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 353)
แสดงรายการที่ 101 ถึง 110 จากทั้งหมด 110 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา