กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการซื้อ-จ้าง

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 56 รายการ
  • 1(current)
  • 2
# รายการ
[1] รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (EXCEL) ( 77)
[2] รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (PDF) ( 80)
[3] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 (EXCEL) ( 34)
[4] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 (PDF) ( 80)
[5] รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (EXCEL) ( 39)
[6] รายงานสรุปผลการซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (PDF) ( 74)
[7] แผนจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน 2567 ( 69)
[8] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2566 ( 71)
[9] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2566 ( 93)
[10] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2566 ( 84)
[11] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2566 ( 74)
[12] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2566 ( 69)
[13] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2566 ( 81)
[14] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 305)
[15] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 ( 292)
[16] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ( 261)
[17] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2566 ( 257)
[18] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2565 ( 241)
[19] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2565 ( 267)
[20] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2565 ( 268)
[21] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ( 277)
[22] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2565 ( 246)
[23] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2565 ( 286)
[24] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2565 ( 314)
[25] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมำณ 2566 ( 732)
[26] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ( 741)
[27] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565 ( 837)
[28] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2565 ( 736)
[29] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565 ( 718)
[30] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ( 745)
[31] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565 ( 779)
[32] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( 866)
[33] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 ( 817)
[34] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ( 785)
[35] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 ( 843)
[36] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 791)
[37] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 ( 771)
[38] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ( 740)
[39] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 798)
[40] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ( 930)
[41] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ( 918)
[42] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 458)
[43] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 69)
[44] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ( 363)
[45] แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ( 451)
[46] รายงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี) ( 663)
[47] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ( 418)
[48] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน 2560 ( 728)
[49] สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) ( 413)
[50] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย.58) ( 413)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 56 รายการ
  • 1(current)
  • 2

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา