กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการซื้อ-จ้าง

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 49 จากทั้งหมด 49 รายการ
# รายการ
[1] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2566 ( 16)
[2] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2566 ( 18)
[3] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2566 ( 11)
[4] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2566 ( 12)
[5] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2566 ( 17)
[6] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2566 ( 22)
[7] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 245)
[8] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 ( 213)
[9] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ( 199)
[10] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2566 ( 197)
[11] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2565 ( 193)
[12] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2565 ( 189)
[13] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2565 ( 191)
[14] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ( 204)
[15] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2565 ( 187)
[16] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2565 ( 209)
[17] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2565 ( 237)
[18] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมำณ 2566 ( 676)
[19] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ( 673)
[20] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565 ( 757)
[21] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2565 ( 677)
[22] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565 ( 667)
[23] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ( 674)
[24] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565 ( 697)
[25] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( 788)
[26] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 ( 744)
[27] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ( 725)
[28] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 ( 754)
[29] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 732)
[30] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 ( 702)
[31] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ( 683)
[32] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 718)
[33] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ( 859)
[34] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ( 856)
[35] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 412)
[36] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 69)
[37] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ( 311)
[38] แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ( 384)
[39] รายงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี) ( 596)
[40] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ( 361)
[41] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน 2560 ( 605)
[42] สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) ( 333)
[43] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย.58) ( 340)
[44] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย.57) ( 393)
[45] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย.56) ( 351)
[46] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55) ( 342)
[47] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย.54) ( 358)
[48] รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 261)
[49] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 329)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 49 จากทั้งหมด 49 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา