กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการซื้อ-จ้าง

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 32 จากทั้งหมด 32 รายการ
# รายการ
[1] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมำณ 2566 ( 49)
[2] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2565) ( 48)
[3] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2565 ( 52)
[4] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2565 ( 49)
[5] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2565 ( 44)
[6] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ( 43)
[7] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2565 ( 50)
[8] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ( 55)
[9] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2565 ( 38)
[10] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ( 35)
[11] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2564 ( 45)
[12] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2564 ( 50)
[13] รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2564 ( 55)
[14] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 ( 65)
[15] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ( 92)
[16] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ( 209)
[17] แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ( 196)
[18] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน) ( 244)
[19] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ) ( 69)
[20] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ( 176)
[21] แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ( 212)
[22] รายงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี) ( 405)
[23] แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ( 205)
[24] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน 2560 ( 243)
[25] สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ปี 2559 (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) ( 175)
[26] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย.58) ( 184)
[27] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย.57) ( 244)
[28] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย.56) ( 205)
[29] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 54 - 30 ก.ย.55) ( 198)
[30] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย.54) ( 221)
[31] รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 137)
[32] รายงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย.53) ( 188)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 32 จากทั้งหมด 32 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา