กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการเงิน-บัญชี

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 42 จากทั้งหมด 42 รายการ
# รายการ
[1] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 185)
[2] แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 ( 141)
[3] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ( 220)
[4] แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 ( 289)
[5] การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 ( 128)
[6] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ปี 2564 ( 130)
[7] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2564 ( 101)
[8] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ปี 2564 ( 98)
[9] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2564 ( 103)
[10] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564 ( 105)
[11] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ปี 2564 ( 106)
[12] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ปี 2564 ( 95)
[13] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2564 ( 106)
[14] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ปี 2564 ( 93)
[15] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563 ( 89)
[16] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563 ( 95)
[17] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ปี 2563 ( 83)
[18] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 100)
[19] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2563 ( 201)
[20] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2563 ( 196)
[21] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2563 ( 195)
[22] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2563 ( 211)
[23] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2563 ( 156)
[24] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2563 ( 154)
[25] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2563 ( 161)
[26] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2563 ( 149)
[27] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2563 ( 234)
[28] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2563 ( 157)
[29] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2563 ( 160)
[30] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2563 ( 187)
[31] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 248)
[32] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 191)
[33] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 219)
[34] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 222)
[35] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 196)
[36] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 194)
[37] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 190)
[38] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 160)
[39] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 201)
[40] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 146)
[41] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 167)
[42] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 157)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 42 จากทั้งหมด 42 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา