กองคลัง สำนักงานอธิการบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายงานการเงิน

ทั้งหมด
แสดงรายการที่ 1 ถึง 25 จากทั้งหมด 25 รายการ
# รายการ
[1] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 ( 56)
[2] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2563 ( 77)
[3] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2563 ( 64)
[4] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2563 ( 87)
[5] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2563 ( 87)
[6] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2563 ( 55)
[7] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2563 ( 55)
[8] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2563 ( 54)
[9] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2563 ( 48)
[10] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2563 ( 50)
[11] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2563 ( 50)
[12] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2563 ( 47)
[13] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2563 ( 53)
[14] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 12 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 82)
[15] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 11 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 52)
[16] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 10 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 104)
[17] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 9 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 67)
[18] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 8 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 56)
[19] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 7 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 55)
[20] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 6 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 56)
[21] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 5 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 48)
[22] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 4 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 53)
[23] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 3 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 45)
[24] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 2 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 49)
[25] รายงานงบทดลอง ประจำงวด 1 ปี 2562 ( + หมายเหตุประกอบงบ) ( 44)
แสดงรายการที่ 1 ถึง 25 จากทั้งหมด 25 รายการ

ลิงค์หน่วยงานภายใน

หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา