แบบฟอร์ม คำร้องขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นักศึกษากรอกแบบสำรวจข้อมูลธนาคารเพื่อรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่ผูกกับ เลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น!! ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว
* หากนักศึกษาท่านใดยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนของนักศึกษาจะไม่สามารถรับเงินโอนได้ครับ

พร้อมเพย์ บัตรประชาชน เท่านั้น

ห้ามใช้พร้อมเพย์เบอร์มือถือ

วิธีเช็คพร้อมเพย์ว่าผูกกับธนาคารอะไร

นักศึกษาต่างชาติ ใช้สมุดบัญชีปกติ ไม่ต้องผูกพร้อมเพย์

คลิกเพื่อแนบไฟล์

* กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าบัญชีของนักศึกษาได้ผูกพร้อมเพย์กับ เลขประจำตัวประชาชน ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาจะไม่สามารถรับเงินโอนได้ครับ

นักศึกษาต่างชาติ ใช้สมุดบัญชีปกติ ไม่ต้องผูกพร้อมเพย์

หากมีข้อสงสัยติดต่อ กองคลัง 053-776000 ต่อ 1727, 1724, 1721
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ   กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย